• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņi, Stopiņu novads

20/11/2019

Stopiņu novada dome 13.11.2019. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.64 3.11. punkts par detālplānojuma izstrādi īpašumam “Lielskultes”, Dreiliņi, Stopiņu nov.

Detālplānojuma teritorija īpašums “Lielskultes”, Dreiliņi, kadastra nr.80960020520 zemes vienība ar kadastra apz. 80960020520.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Lielskultes” īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 10.janvārim.