• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Sauriešos

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Sauriešos

04/01/2018

Stopiņu novada dome 2017. gada 6. decembra sēdē (prot. nr. 14) pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960080407).

Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Jaunaudzēkņi” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 31.janvārim.