• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads

22/08/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 2. augusta sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads (protokols Nr.5 punkts 2.9.2, īpašuma kadastra nr.80960021573, zemes vienības kadastra apz.80960021391).
Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma Garā iela 31 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.gada 30.septembrim.