• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Ezermalas iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Ezermalas iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads

26/06/2018

Stopiņu novada dome 13.06.2018 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.27 p.3.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ezermalas iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads, īpašuma kadastra nr. 80960031293  zemes vienībai ar kadastra apz.80960031290”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis:  Detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot  apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām..

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma Ezermalas iela 16  īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 30.jūlijam.