• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Dzirnavas Nr.12'', Līči, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Dzirnavas Nr.12'', Līči, Stopiņu novads

27/08/2020

Stopiņu novada dome 19.08.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.89 2.6.punkts “Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Dzirnavas Nr.12”, Līči, Stopiņu novads”.

Detālplānojuma teritorija: īpašuma “Dzirnavas Nr.12”, Līči, kadastra numurs 80960010461 sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960010461.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji: īpašuma “Dzirnavas Nr.12” īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 19.oktobrim.