• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši

12/10/2018

Stopiņu novada dome 2018. gada 5. septembra sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.34 p. 1.8  “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Burtnieku iela 34 (bij.Volgas iela 31), Saurieši , Stopiņu nov.”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis:  Pamatot sarkano līniju precizēšanu  Burtnieku ielas posmā un apbūves izvietojumu zemes vienībā  Burtnieku iela 34 (bij.Volgas iela 31) kadastra apz.80960080401.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma  Burtnieku iela 34 īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 5.novembrim.