• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22 apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22 apstiprināšanu

13/06/2017

Stopiņu novada dome 2017.gada 17.maija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.98) par detālplānojuma īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960031368, zemes vienības kadastra apz. 80960031366) un Radiostacijas iela 22 (īpašuma kadastra nr.80960030073, zemes vienības kadastra apz. 80960031365) apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv .

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste