• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās apstiprināšanu

30/07/2018

Stopiņu novada dome 2018.gada 11.jūlija  sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.29) par   detālplānojuma   nekustamajam  īpašumam Rietumu iela 12,  Dzidriņas, Stopiņu novads  (īpašuma kadastra nr.80960040367, zemes vienības kadastra apz. 80960040367) apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) apmeklētāju pieņemšanas laikā, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv