• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads, izmaiņu izstrādi

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads, izmaiņu izstrādi

19/04/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 13.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.72, “Par detālplānojuma īpašumam “Mākonīši”, Dreiliņi , Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 31.10.2007. lēmumu, protokols nr.69  saistošo noteikumu nr. 49/dp)  izmaiņu izstrādi.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot  zemes vienības ar apzīmējumu detālplānojumā “2” atļautās izmantošanas maiņu  no detālplānojumā noteiktās “inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorija (TI)” uz “savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija”(DzS). 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Mākonīši” īpašnieks SIA “Latectus”. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).