Paziņojums par detālplānojuma īpašumam - JAUNDRAVNIEKI- apstiprināšanu

13/06/2017

Stopiņu novada dome 2017.gada 17.maija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.98) par detālplānojuma īpašumam “Jaundravnieki” , Rumbula (kadastra nr. 80960070044) apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv .

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste