• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu

16/10/2019

Stopiņu novada dome 2019.gada 2.oktobrī  ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu nov." (protokols nr. 61, 3.14.p.).

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16056

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) 5.kabinetā, pašvaldības darba laikā.