• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

06/01/2017

Informējam, ka Stopiņu novada dome organizē sanāksmi, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 8096007042) - zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173)” publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksmes norises vieta: Stopiņu novada dome, 5.kab., (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) 

Sanāksmes norises laiks: 2017. gada 20. janvārī plkst. 15:00.

Materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5047

Linda Čakše, Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste