• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma īpašuma - DIMANTI publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma īpašuma - DIMANTI publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

06/12/2016

Stopiņu novada dome 30.11.2016. sēdē (protokols Nr. 87) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma nekustamā   īpašuma  “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 8096007042) zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula , Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešana no 2016.gada 12.decembra līdz 2017.gada 10.janvārim.
Ar detālplānojuma materiāliem   var iepazīties sākot  ar 12.12.2016 tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv , izdrukas veidā   Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu nov.) 2016. gada 29. decembrī plkst.18.00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs SIA “2A projekts”, arhitekte Lolita Zerviņa, epasts: 2a_projekts@inbox.lv

Detālplānojuma materiāli:

Stopiņu novada domes lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai (30.11.2016., prot.nr.87).

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Atļautās izmantošanas un apbūves plāns

Topogrāfiskais plāns

Autotransporta kustības shēma

Inženierkomunikāciju plāns

 

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste