• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma grozījumiem īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma grozījumiem īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

20/07/2020
Stopiņu novada dome 08.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.86 3.1. punkts “Par detālplānojumu īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads, paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un papildinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.19-0”.
Detālplānojuma teritorija: 
1. Īpašuma Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads, īpašuma kadastra nr. 80960030112 sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960030112;
2. Īpašuma Līgo iela 6, Ulbroka, Stopiņu novads, īpašuma kadastra nr. 80960030833 sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960030833.
Detālplānojuma izstrādes mērķis - detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienību sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji īpašumu Līgo iela 2 un Līgo iela 6 īpašnieki.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 1.septembrim