• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula

21/02/2017

Stopiņu novada dome 2017.gada 8.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.92) par detālplānojuma   īpašuma “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042)  zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula , Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173) apstiprināšanu..
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē (5.kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7440 .

Linda Čakše, Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste