Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam ''Mežirbes'', Ulbroka

30/12/2019

Stopiņu novada dome 11.12.2019 ir pieņēmusi lēmumu " Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežirbes", Stopiņu novads apstiprināšanu. " (protokols nr. 66, 2.8.p. ).

Detālplānojuma materiāli ir pieejami šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15275

Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu novada domes 5.kab. (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) pašvaldības darba laikā.