Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

14/09/2017

Stopiņu novada dome 2017.gada 16.augusta  sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.6) par   Detālplānojuma   “Saulīši” (1. z.g.), Dreiliņi, Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp)  izmaiņu apstiprināšanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960021207). 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties:

Paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu https://vestnesis.lv/op/2017/182.TP1

Linda Čakše
Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciāliste