Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai

31/01/2017

Būvniecības ieceres veids: “Veikala ēkas jaunbūve”

Būvniecības adrese: “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads” (pašreiz tai skaitā “Vārpas”, kad. Nr. 8096 002 0423, “Biķeru baznīca”, kad. Nr. 8096 002 0434, “Kreipe-Krišjāņi”, kad. Nr. 8096 002 0130, “Meirāni”, kad. Nr. 8096 002 0473 un “Līdumi”, kad. Nr. 8096 002 0132)

Pamatojoties uz Stopiņu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.01.2017. sēdē pieņemto lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību (20.01.2017. lēmums Nr. BIS-BV-5.2-2017-4), būvniecības ierosinātājs SIA “Verus Praedium” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Veikala ēkas jaunbūve “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads”, kad. Nr. 8096 002 0131.

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “Verus Praedium”, reģistrācijas Nr. 40103954211, Kalpaka bulvāris 10-32, Rīga, LV-1010, tālr. 25772151.

Projektētājs:
SIA “Arplan”, reģistrācijas Nr. 40003528365, Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050, tālr. 67227102.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 16.02.2017., plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras nama telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā.

Informatīvie materiāli no 27.01.2017. līdz 24.02.2017. pieejami:
1.    Būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā, darba dienās darba laikā: pirmdienās no plkst. 09.15-19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 08.30-17.00, ceturtdienās no plkst. 08.30-19.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 16.00, visās dienās pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00-13.45;
2.    interneta mājas lapā www.stopini.lv: http://stopini.lv/lv/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba/buvniecibas-ieceres
3.    pieprasot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi: bdc@bdc.lv

Atsauksmes var iesniegt līdz 24.02.2017.:
1.    Būvvaldē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, vai elektroniski parakstītus buvvalde@stopini.lv.
2.    Stopiņu novada domē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.