Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

27/03/2014

Apspriede tiek sasaukta saskaņā ar Stopiņu novada 2014. gada 15. janvāra Stopiņu Domes sēdes lēmumu par būvniecības ieceres “ otrreizējo izejvielu vākšana , šķirošana un sagatavošana pārstrādei īpašumā “ Getliņu iela 5,  Rumbulā” publisko apspriešanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 331 “ Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks šā gada 09. aprīlī, plkst. 18:00  Gaismas internātskolā Kaudzīšu ielā 31, Rumbula, Stopiņu novads,  informatīvie materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi Stopiņu novada būvvaldē Institūta 1A, Ulbroka  līdz šā gada 30. aprīlim , plkst. 15:00 , kur var arī iesniegt priekšlikumus un atsauksmes līdz 2014. gada 25. aprīlim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas Nr., kā arī saimnieciskās darbības vietu adreses.

Stopiņu novada domes sēde, kurā tiks pieņemts gala lēmums par būvniecības ieceres atbalstīšanu vai noraidīšanu notiks 30.04.2014. plkst 15:00, Stopiņu novada domē, Institūta 1A, Ulbroka.

Ierosinātājs: SIA „Eko Reverss”, reģ. Nr.50003537891, adrese Maskavas ielā 240-3, Rīgā, LV 1063. Konktaktpersonas: Jānis Kļaviņš, t. 29279750  janis.klavins@ecobaltia.lv.

Projektētājs: SIA „ARJI”, reģ. Nr. 40003401478, Ādažu nov., "Rietumi", LV-2164,  Ilze Rietuma  t. 29469509.

SIA „Eko Reverss”