Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

30/08/2016

Būvniecības ieceres veids: Radiotornis un ar to saistītā infrastruktūra

Būvniecības adrese: “Juglaslīči”, Līči, Stopiņu pagasts, Stopiņu novads

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams:
    Būvniecības vietā uzstādītā būvtāfele, “Juglaslīči”, Līči, Stopiņu pagasts, Stopiņu novads;
    Stopiņu novada pašvaldības ēkā Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novadā;
    Pieprasot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi: miks.medenis@reck.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums: 2016.gada 15.septembrī plkst. 18.00 dienas centrā "Līči", Līčos, Stopiņu novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš: 2016.gada 22.septembris, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Būvniecības ierosinātājs: AS “Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Reģ. Nr. 40003032949, IT un T virziena Reģionālās ekspluatācijas funkcijas kabeļu dienesta Kabeļu dienesta vadītājs Jānis Pavārs, kontakttālrunis +371 67725490.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Rēzeknes būvprojekts”, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601, Reģ. Nr. 42403019677, Būvprojekta vadītājs Jānis Zīmeļs, kontakttālrunis +371 64633886.