• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata publisko apspriešanu

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata publisko apspriešanu

03/06/2020

Stopiņu novada dome informē, ka “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā” un vides pārskata  publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam. 

Ar lokālplānojuma materiāliem un vides pārskatu var iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība t.sk. ar videoprezentāciju), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā (1.stāva vestibilā).  

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00 14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kabinetā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130,  elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv; Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītājs Tālis Skuja  epasts: talis@rp.lv