• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos, Stopiņu novadā

Par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos, Stopiņu novadā

31/05/2017

Stopiņu novada dome 2017. gada 17. maija sēdē (protokols Nr. 98) pieņēma lēmumu, nodot detālplānojuma “Saulīši” (1. z.g.), Dreiliņi , Stopiņu novads izmaiņu projektu nekustamajam īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 80960021207) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

Detālplānojuma publiskā apspriešana no 2017. gada 1. jūnija  līdz 2017. gada  29.jūnijam.  

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 2017. gada 19. jūnijā   plkst. 18:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Ar detālplānojuma materiāliem no 1.jūnija varēs iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv, izdrukas veidā var iepazīties Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā 

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs SIA “Livland group”, Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@livland.lv   tel. nr. 29738962.

Detālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotā atļautā izmantošana