Par būvniecības ieceri Stopiņu novadā

05/08/2019

Par būvniecības ieceri Stopiņu novadā (zemesgabals atrodas Ulbrokas ciema teritorijā starp Institūta ielu  un  Vidus ielu)

Stopiņu novada būvvaldes 2019.gada 30.jūlija sēdē (reģ. 31.07.2019. Nr.BIS-BV-5.2-2019-22) nolēma: 
1. Uzsākt plānotās būvniecības “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecība Peldu iela 2a, Ulbroka, Stopiņu novads” publisko apspriešanu, (LĒMUMS).
2. Plānotās būvniecības publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2019.gada 5. augusta līdz 2019.gada 1. septembrim.

Ar būvprojekta materiāliem var iepazīties sākot ar 05.08.2019., ŠEIT, izdrukas veidā – Stopiņu novada būvvaldes telpās, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu nov.

Informatīvie materiāli izvietoti Stopiņu novada Domes un būvvaldes ēku vestibilos. Priekšlikumus un iebildumus iesniegt rakstiskā veidā līdz 01.09.2019. Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu nov. LV-2130. Informācijai tālrunis 67911328, buvvalde@stopini.lv . 

APTAUJAS LAPA pieejama ŠEIT.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.08.2019. pl.17:00 Ulbrokas kultūras namā Institūta ielā1C, Ulbrokā, Stopiņu nov.