Par adrešu maiņu Robežu ielā, Dreiliņos

15/12/2020

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.13.) “Par adrešu maiņu Robežu ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Enkuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Saivas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Ābelītes”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Robežu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Villijas”, Dreiliņi, Stopiņu nov.

Robežu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.