Par adrešu maiņu Pārupes ielā, Ulbrokā

15/03/2021

Stopiņu novada domes  10.03.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Pārupes ielā, Ulbrokā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 105, p.2.4.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

Acones iela 5A, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads

2.

“Mazie Ezerlīči”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads

3.

“Ezerlīči”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads

4.

“Kaledi”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 18, Ulbroka, Stopiņu novads

5.

“Ezerkrasti”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads

6.

“Meldri”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads

7.

“Vērdiņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

Pārupes iela 24, Ulbroka, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Ezerlīči”, “Kaledi”, “Ezerkrasti”, “Meldri”, “Vērdiņi”. 

Grafiskais pielikums skatāms lēmuma izrakstā.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 14., 17., 19., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.