Par adrešu maiņu Ozolaines ielā, Līčos, Stopiņu novadā

24/11/2020

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96 2.5.p) “Par adrešu maiņu Ozolaines ielā, Līčos, Stopiņu novadā”

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Kokneši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 1, Līči, Stopiņu novads

2.

“Vecpuiši”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 3, Līči, Stopiņu novads

3.

“Atmodas”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 5, Līči, Stopiņu novads

4.

“Stūrakmeņi”, Līči, Stopiņu novads

Ozolaines iela 7, Līči, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.