Par adrešu maiņu Maskavas ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā

12/04/2021

Stopiņu novada domes  07.04.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Maskavas ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 107, p.2.11.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Pulpji”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 491, Rumbula, Stopiņu novads

2.

“Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 499, Rumbula, Stopiņu novads

3.

“Augstmaņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 503, Rumbula, Stopiņu novads

4.

“Salas 1”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 505, Rumbula, Stopiņu novads

5.

“Ventas”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 507, Rumbula, Stopiņu novads

6.

“Visdari”, Rumbula, Stopiņu novads

Maskavas iela 509, Rumbula, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Pulpji”, “Grebzdes”, “Augstmaņi”, “Salas-1”, “Ventas”, “Visdari”.

Grafiskais pielikums skatāms lēmuma izrakstā.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.