Par adrešu maiņu Lubānas ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā

24/11/2020

Stopiņu novada domes  11.11.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 96, 2.4.p) “Par adrešu maiņu Lubānas ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

 Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.

p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Selgas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 156, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Zvirgzdi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 160, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Dreiliņu gāze”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 162, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Zeltiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 166, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Vecjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 171, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Jaunjanuki”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 173, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Stūrīši”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 175, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

Smaidu iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 177, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

Smaidu iela 1B, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 179, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Daumaņi 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 181, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Daumaņi 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 183, Dreiliņi, Stopiņu novads

12.

“Krūziņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 189, Dreiliņi, Stopiņu novads

13.

“Lieplejas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 191, Dreiliņi, Stopiņu novads

14.

“Teidas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 193, Dreiliņi, Stopiņu novads

15.

“Lieppumpuri”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 195, Dreiliņi, Stopiņu novads

16.

“Amoliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Lubānas iela 199, Dreiliņi, Stopiņu novads

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.