Par adrešu maiņu Getliņu ielā un Dālderu ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā

31/05/2021

Stopiņu novada domes 19.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Getliņu ielā un Dālderu ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 110, p.2.5.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.
Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām.

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Jaunā adrese

1.

Granīta iela 28, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 5A, Rumbula, Stopiņu novads

2.

-

Getliņu iela 6, Rumbula, Stopiņu novads

3.

-

Getliņu iela 8, Rumbula, Stopiņu novads

4.

“Rozītes”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 12, Rumbula, Stopiņu novads

5.

-

Getliņu iela 16A, Rumbula, Stopiņu novads

6.

“Lukstiņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 16B, Rumbula, Stopiņu novads

7.

“Jaunlukstiņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 16C, Rumbula, Stopiņu novads

8.

“Kauliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 21, Rumbula, Stopiņu novads

9.

“Jaunjurkas”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 21A, Rumbula, Stopiņu novads

10.

“Podnieki”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 23, Rumbula, Stopiņu novads

11.

“Vizbulītes”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 23A, Rumbula, Stopiņu novads

12.

“Ramuti”, Rumbula, Stopiņu novads

Getliņu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads

13.

Getliņu iela 9A, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 1, Rumbula, Stopiņu novads

14.

Getliņu iela 9, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 2, Rumbula, Stopiņu novads

15.

“Jaundālderi”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 4, Rumbula, Stopiņu novads

16.

“Dālderi”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 6, Rumbula, Stopiņu novads

17.

“Saulstari”, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 8, Rumbula, Stopiņu novads

18.

Getliņu iela 15, Rumbula, Stopiņu novads

Dālderu iela 10, Rumbula, Stopiņu novads

 

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Rozītes”, “Kauliņi”, “Jaunjurkas”, “Podnieki”, “Vizbulītes”, “Ramuti”, Getliņu iela 9A, “Jaundālderi”, “Dālderi”, “Saulstari”.

Ar Stopiņu novada domes 19.05.2021. lēmumu par nosaukuma piešķiršanu Dālderu ielai var iepazīties ŠEIT.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 14., 17., 19., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.