Par adrešu maiņu Betona ielā, Dreiliņos

15/12/2020

Stopiņu novada domes  02.12.2020. sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 97, p.2.12.) “Par adrešu maiņu Betona ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Skultes 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

“Skultes 1A”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

“Skultes 3”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 6, Dreiliņi, Stopiņu novads

4.

“Skultes 2”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 8, Dreiliņi, Stopiņu novads

5.

“Montas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads

6.

“Solvitas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 12, Dreiliņi, Stopiņu novads

7.

“Galiņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads

8.

“Jaungaliņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 3, Dreiliņi, Stopiņu novads

9.

“Jūras 1”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Jūras”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 9, Dreiliņi, Stopiņu novads

11.

“Kaijas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Betona iela 11, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 32.punktam – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu