Noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss Loku ielai, Dzidriņās, Stopiņu novadā

15/02/2021

Ar Stopiņu novada domes sēdes 2021.gada 10. februāra lēmumu (prot. nr. 103., p.2.7.) noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss Loku ielas posmam zemes vienībās Loka iela 1, kadastra apzīmējumu 80960010647,  Loka iela 3, 80960010389, Loka iela 5, kadastra apzīmējums 8096 0010524, “Griezes”, kadastra apzīmējums 80960010367.

Ar Stopiņu novada domes lēmuma izrakstu un grafisko pielikumu var iepazīties ŠEIT.