• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Noteikts pašvaldības nozīmes ceļa statuss ceļam ''P4-Ozolaines iela'', Līčos, Stopiņu novadā

Noteikts pašvaldības nozīmes ceļa statuss ceļam ''P4-Ozolaines iela'', Līčos, Stopiņu novadā

15/02/2021

Ar Stopiņu novada domes sēdes 2021.gada 10. februāra lēmumu (prot. nr. 103., p.2.5.) noteikts pašvaldības nozīmes ceļa statuss ceļam “P4-Ozolaines iela”, Līčos īpašumu “Jaunzaķīši” (kadastra  numurs 80960010558), “Saknīši” (kadastra  numurs 80960010465), pašvaldības ceļš P4 – Ozolaine (Ozolaines iela) (kadastra  numurs 80960010532), “Pašvaldības ceļš pie Zeltkalniem” (kadastra  numurs  80960010709), “Rīgas pilsētas meža fonds” (kadastra  numurs 80960030409), “Mazpēteri” (īpašuma kadastra  numurs 80960010866), “Jaunpēteri” (kadastra  numurs 80960010867), “Gāzes vada trase” (kadastra  numurs 80960010403) teritorijās.

Stopiņu novada domes sēdes lēmuma izrakstu un grafisko pielikumu skatīt ŠEIT.