Mārsilu ielas posmam piešķirts Stopiņu novada pašvaldības nozīmes ielas statuss

03/04/2020

Ar 2020.gada 18.marta Stopiņu novada domes lēmumu, protokols nr.73, 2.1.punkts, Mārsilu ielas posmam piešķirts Stopiņu novada pašvaldības nozīmes ielas statuss.

Stopiņu novada domes sēdes lēmuma izrakstu un grafisko pielikumu skatīt ŠEIT.