Mainītas adreses zemes vienībām ārpus ciema teritorijām, likvidēti ielu nosaukumi

08/05/2021

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Mainīt adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, telpu grupām, kas atrodas ārpus ciema teritorijas” (protokols nr. 109, p.2.5.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, telpu grupām, kas atrodas ārpus ciema teritorijas:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Ozolaine”, Līči, Stopiņu novads

“Ozolaine”, Stopiņu novads

2.

“Garkalni”, Līči, Stopiņu novads

“Garkalni”, Stopiņu novads

3.

“Ezermalas”, Līči, Stopiņu novads

“Ezermalas”, Stopiņu novads

4.

“Spārītes”, Līči, Stopiņu novads

“Spārītes”, Stopiņu novads

5.

“Cekules atpūtas māja”, Cekule, Stopiņu novads

“Cekules atpūtas māja”, Stopiņu novads

6.

“Jugla 1”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”, Stopiņu novads

“Jugla 1”-1, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-1, Stopiņu novads

“Jugla 1”-2, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-2, Stopiņu novads

“Jugla 1”-3, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-3, Stopiņu novads

“Jugla 1”-4, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-4, Stopiņu novads

“Jugla 1”-5, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-5, Stopiņu novads

“Jugla 1”-6, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-6, Stopiņu novads

“Jugla 1”-7, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-7, Stopiņu novads

“Jugla 1”-8, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 1”-8, Stopiņu novads

7.

“Jugla 2”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”, Stopiņu novads

“Jugla 2”-1, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-1, Stopiņu novads

“Jugla 2”-2, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-2, Stopiņu novads

“Jugla 2”-3, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-3, Stopiņu novads

“Jugla 2”-4, Ulbroka, Stopiņu novads

“Jugla 2”-4, Stopiņu novads

8.

“Dupuri”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Dupuri”, Stopiņu novads

9.

“Bataljons”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Bataljons”, Stopiņu novads

10.

“Mežnoras”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Mežnoras”, Stopiņu novads

11.

“Priedaines”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Priedaines”, Stopiņu novads

12.

“Rozes”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Rozes”, Stopiņu novads

13.

“Zerviņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zerviņi”, Stopiņu novads

14.

“Caunas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Caunas”, Stopiņu novads

15.

“Dreimaņi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Dreimaņi”, Stopiņu novads

16.

“Gaidas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Gaidas”, Stopiņu novads

17.

“Lielkalni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Lielkalni”, Stopiņu novads

18.

“Liepkalni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Liepkalni”, Stopiņu novads

19.

“Līvlandi”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Līvlandi”, Stopiņu novads

20.

“Silziedi”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Silziedi”, Stopiņu novads

21.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

22.

“Kazarmas 10. km”, Rumbula, Stopiņu novads

“Kazarmas 10. km”, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu mainītas adreses zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām, kas šobrīd atrodas ciema teritorijā:

Nr. p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Transformatoru apakšstacija T-4807”, Stopiņu novads

“Transformatoru apakšstacija T-4807”, Upeslejas, Stopiņu novads

2.

“Stārķu Ligzda 4”, Stopiņu novads

Dambja iela 16, Līči, Stopiņu novads

3.

“Gāzes regulēšanas stacija Rīga-3”, Stopiņu novads

“Gāzes regulēšanas stacija Rīga-3”, Saurieši, Stopiņu novads

4.

“Viesturi 4”, Stopiņu novads

“Viesturi 4”, Ulbroka, Stopiņu novads

5.

“Salenieki”, Stopiņu novads

“Salenieki”, Vālodzes, Stopiņu novads

6.

“Transformatoru apakšstacija T-4019”, Stopiņu novads

Institūta iela 3A, Ulbroka, Stopiņu novads

7.

“Transformatoru apakšstacija T-4021”, Stopiņu novads

Dauguļupes iela 4A, Ulbroka, Stopiņu novads

8.

“Transformatoru apakšstacija T-4305”, Stopiņu novads

“Transformatoru apakšstacija T-4305”, Vālodzes, Stopiņu novads

9.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

10.

“Ulbrokas attīrīšanas iekārtas”, Stopiņu novads

“Ulbrokas attīrīšanas iekārtas”, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Stārķu ligzda Nr.4”, “Transformatoru apakšstacija T-4019”, “Transformatoru apakšstacija T-4021”, “Transformatoru apakšstacija T-4305”.

Ar lēmumu mainīta adrese zemes vienībai, kas šobrīd atrodas blakus esoša ciema teritorijā:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Zīles”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Zīles”, Dreiliņi, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu likvidētas adreses zemes vienībām, kas nav adresācijas objekti (nav primāri apbūvei paredzēta zemes vienība) un saglabāti nosaukumus nekustamajiem īpašumiem:

Nr.p.k.

Līdzšinējā likvidējamā adrese

Saglabājams/ piešķirams nekustamā īpašuma nosaukums

1.

“Dižmeldri”, Līči, Stopiņu novads

“Krīvi”

2.

“Lejasmašēni”, Līči, Stopiņu novads

“Lejasmašēni”

3.

“Lapaiņi”, Līči, Stopiņu novads

“Lapaiņi”

4.

“Laimas”, Līči, Stopiņu novads

“Laimas”

5.

“Vilkačunora”, Līči, Stopiņu novads

“Vilkačunora”

6.

“Daktermuiža”, Cekule, Stopiņu novads

“Daktermuiža”

7.

“Strēlnieki”, Saurieši, Stopiņu novads

“Strēlnieki”

8.

“Liepas”, Saurieši, Stopiņu novads

“Liepas”

9.

“Ērikas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Ērikas”

10.

“Lapsiņas”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Lapsiņas”

11.

“Kimbēni”, Ulbroka, Stopiņu novads

“Kimbēni” (piešķirt jaunu)

12.

“Majorīši”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Majorīšu mežs” (piešķirt jaunu)

13.

“Krūmiņi”, Vālodzes, Stopiņu novads

“Krūmiņi”

 

Ar lēmumu likvidēti ielas nosaukumi: Kulpu iela, Līči, Stopiņu novads, Kraukļu iela, Dreiliņi, Stopiņu novads, Pašvaldības iela, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.