Mainītas adreses Depo ielā, Dreiliņos un Brīvnieku ielā, Rumbulā

08/05/2021

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Depo ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā” (protokols nr. 109, p.2.6.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Mazrumpji”, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads

2.

Skudru iela 13, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads

3.

Kļavu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads

Depo iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: Skudru iela 13, “Mazrumpji”.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.

Stopiņu novada domes  05.05.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Brīvnieku ielā, Rumbulā, Stopiņu novadā” (protokols nr. 109, p.2.12.), lēmuma izraksts pieejams ŠEIT.

Ar lēmumu mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām būvēm:

Nr.p.k.

Līdzšinējā adrese

Apstiprināmā adrese

1.

“Nomales”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 11, Rumbula, Stopiņu novads

2.

“Straujas”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 13, Rumbula, Stopiņu novads

3.

“Rumbula 4”, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19, Rumbula, Stopiņu novads

“Rumbula 4”-1, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19-1, Rumbula, Stopiņu novads

“Rumbula 4”-2, Rumbula, Stopiņu novads

Brīvnieku iela 19-2, Rumbula, Stopiņu novads

 

Ar lēmumu likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Nomales”, “Straujas”, “Rumbula 4”.

Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 29., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.