• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Konference ”Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulē”

Konference ”Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulē”

09/03/2012

Konferences galvenais mērķis uzsākt diskusiju par efektīvākajiem finansēšanas veidiem un finansējuma avotiem mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājās nākošajā ES fondu plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam, kā arī pārrunāt aktuālos jautājumus māju pārvaldīšanā.

I diena, 2012.gada 15.marts, plkst.10.00 Rīgas pilsētas dome, Rīga, Rātslaukums 1 (lielā zāle)
10:00–10:10 Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Jura Pūces uzruna
10:10–10:20 Rīgas domes izpilddirektora Jura Radzēviča uzruna
10:20–10:40 Daudzdzīvokļu māju siltināšana. Latvijas pieredze/Juris Pūce, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
10:40–11:00 Finansēšanas iespējas mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā/Lina Drechsel, Ieguldījuma fonda projektu vadītāja, JESSICA, Eiropas Investīciju banka
11:00–11:20 Nākotnes standarti mājokļu renovācijā/Ilze Oša, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore
11:20–11:40 Pašvaldību loma un iespējas atbalstīt kvalitatīvu mājokļu renovāciju/Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienība
11:40 – 12:00 Siltumenerģijas ražotāju skatījums uz daudzdzīvokļu mājokļu renovāciju/Normunds Talcis/AS „Rīgas siltums”
12:00 –12:20 Latvijas pilsētu pieredze un ieguvumi no renovācijas/Juris Vidžis, Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija
12:20 – 12:50 Kafijas pauze
12:50 –13:10 Lietuvas pieredze mājokļu renovācijā/Vladze Prunskiene, Lietuvas namu pārvaldītāju asociācijas prezidente
13:10–13:40 Somijas pieredze mājokļu renovācijā/Marja-Leena Sallinen, Somija, kompānijas KIINKO attīstības nodaļas vadītāja
13:40–14:00 Krievijas pieredze mājokļu renovācijā/Irina Valentinovna Gencler, Maskava, Fonda „Pilsētas ekonomikas institūts” mājokļu sektora vadītāja
14:00–14:20 Igaunijas pieredze mājokļu renovācija. Rotācijas fonds/prof. Roode Liias Tallinas Tehniskā universitāte
14:20–15:20 Paneļdiskusija – Piemērotākie finansējuma avoti mājokļu siltināšanai nākotnē/Piedalās - J.Pūce/E.Valantis/I.Oša, Ģ.Beikmanis, A.Jaunsleinis, L.Drechsel, J.Radzēvičs, J.Vidžis 

II diena, 2012.gada 16.marts plkst.10:30  Starptautiskais izstāžu centrs „Ķīpsala” Rīga, Ķīpsalas 8
10:30 – 10:40 Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktores Ilze Ošas uzruna
10:40 – 10:50 11.Saeimas deputāta Viktora Valaiņa uzruna
10:50 – 11:10 Namu pārvaldīšanas nozare Latvijā/Ilze Oša, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore
11:10 – 11:30 Daudzdzīvokļu māju zemā energoefektivitāte un parādu pieaugums par komunālajiem maksājumiem/Aino Salmiņš, Latvijas Pašvaldību savienība
11:30 – 11:50 Maksājumu par pārvaldīšanu un komunāliem pakalpojumiem kārtība Latvijā/Artis Rimma, LNPAA valdes loceklis
11:50 – 12:05 Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas prakse Igaunijā/Juuri Kroonstrom Igaunija pārvaldnieku asociācijas EKHHL vadītājs
12:05 – 12:20 Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas prakse Lietuvā/Vladze Prunskiene, Lietuvas namu pārvaldītāju asociācijas prezidente
12:20 – 12:45 Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas prakse Krievijā/Vitvinovs Oļegs, Krievijas namu pārvaldīšanas uzņēmumu asociācijas izpilddirektora vietnieks
12:45 – 13:15 Diskusijas un konferences kopsavilkums
13:15 – 14:30 Informatīvās nodarbības nozaru interešu grupās, tikšanās ar būvmateriālu ražotāju uzņēmumu pārstāvjiem
14:30 –18:00 Diskusijas ar speciālistiem par nozari "Dzīvo siltāk" stendā.

Vairāk informācijas: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30759

Semināri un semināru materiāli par ERAF līdzfinansējuma piesaisti mājokļu renovācijai.

eraf_logo(1).jpg