Aptauja uzņēmējiem par infrastruktūras attīstību

19/02/2014

Aptaujas anketa.

Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu līdz 2014.gada 26.februārim, sniedzot informāciju un atbildot uz 3 jautājumiem. Atbildes nosūtīt uz e-pastu: Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciālistei Inese Pivare, inese.pivare@stopini.lv.

Iespējams izmantot tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/ pieejamo Stopiņu novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam 4.daļu - Rīcības un investīciju plāns /upload_file/Attistibas%20programma/Galiga%20redakcija/Stopinu%20%20AP%20IV%20Ricibu%20plans%20arh.pdf (41.lapa). Iespējams anketā arī norādīt aktivitātes nosaukumu vai  Nr. – piemēram 2.1.1.3., ja nepieciešamie pasākumi ir iekļauti rīcības vai investīciju plānā.

Stopiņu novada pašvaldība līdz 2014.gada 31.martam apkopo materiālus arī jauna Stopiņu novada teritorijas plānojuma, kura izstrāde uzsākta 2014.gada 15.janvārī, informāciju sk. tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/ sabiedrības līdzdalība/Teritorijas plānojuma sagatavošana -  http://www.stopini.lv/public/35684.html - iesnieguma sagatave juridiskām personām, kura ietvaros tiks sagatavots satiksmes tematiskais plānojums, kurā tiks izmantotas anketā sniegtās atbildes.

Notiek arī Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam sagatavošana.

I.Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste