Apsveicam SIA „Ulbroka” kolektīvu!

31/10/2011

Konkursa mērķis ir mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas jeb pārmērīgas ūdensaugu savairošanās problēmas risināšanā. Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. Konkursā katrā no deviņām valstīm tiek izvirzīts finālists, kas saņem titulu un naudas balvu 1000 eiro (700 latu) apmērā no "Swedbank".

Žūrija SIA "Ulbroka" šogad atzina par Latvijas uzvarētāju konkursā, jo uzņēmums izmanto inovatīvas un efektīvas metodes cūku fermas radītā piesārņojuma mazināšanā, ierīkojot īpašus gaisa filtrus, kas piesaista amonjaku un tādējādi saglabā apkārtējo vidi. SIA “Ulbroka" ir pirmā no lielajām cūku fermām Latvijā, kas ir uzstādījusi šādas gaisa attīrīšanas iekārtas un līdzīga prakse nav arī Lietuvā un Igaunijā.

Gaisa attīrīšanas iekārtas ir uzstādītas trīs cūku nobarošanas kompleksa korpusos. Iekārtu uzstādīšanas pozitīvo ietekmi vislabāk var novērtēt tuvējo uzņēmumu darbinieki un arī Ulbrokas iedzīvotāji.

Gaisa attīrīšanas iekārtu uzstādīšana nav pirmais ieguldījums, lai samazinātu cūku fermas ietekmi uz vidi. Jau 2005.gadā tika uzbūvētas slēgtā tipa mēslu krātuves.

Latvijas uzvarētājs SIA “Ulbroka” pārstāvēs valsti reģionālā līmenī un pretendēs uz naudas balvu no "Swedbank" – 10 000 eiro (7000 latu) un titulu "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011". Reģionālais uzvarētājs tiks nosaukts 3.novembrī konferences "Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai" laikā Stokholmā, Zviedrijā.

Sveicam Stopiņu novada SIA „Ulbroka” valdes priekšsēdētāju Aivaru Koktu ar ražīgiem sasniegumiem un vēlam neapstāties pie sasniegtā!

J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

1lpp_Apsveic_Direkt_roziitis_104.11.JPG

Atzinības rakstu Latvijas uzvarētājam SIA “Ulbroka” pasniedza Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

1lpp_cuku kuts fasade 2 04.11.JPG

SIA „Ulbroka” cūku kūts fasāde.

Plašāku informāciju par SIA "Ulbroka" sasniegumiem iespējams uzzināt:

Laikraksta "Dienas Bizness" mājas lapā: http://www.db.lv/foto-video/foto/ulbrokas-cukas-tiek-novertetas-247209;

Laikraksta "Latvijas Avīze" mājas lapā: http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=331726:lulbrokar-latvij-vislabk&Itemid=134;

Laikraksta "Neatkarīgā Rīta avīze" mājas lapā: http://zinas.nra.lv/ekonomika/latvija/58693-cukkopibas-situacija-latvija-kritiska.htm.