• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par gājēju/veloceliņa Ulbroka-Dreiliņu aplis būvprojektu

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par gājēju/veloceliņa Ulbroka-Dreiliņu aplis būvprojektu

06/10/2020

Lai realizētu būvprojektu “Gājēju/veloceliņš gar autoceļu P4 posmā no Rīgas pilsētas robežas līdz regulējamai gājēju pārejai Stopiņu novadā” un izbūvētu gājēju/veloceliņu no Ulbrokas līdz Dreiliņu aplim, pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, par koku ciršanu gar autoceļu P4.

Būvprojektā paredzēts, ka, lai realizētu būvniecību paredzētajā apjomā, nepieciešams kopumā cirst 181 koku, no tiem ar celma diametru >20cm – 49 kokus. Būvprojektā iecerētās apbūves teritorija ar kadastra apzīmējuma Nr 80960020407 gar reģionālo autoceļu Rīga–Ērgļi (P4)  ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” īpašums. Būvprojektā paredzētais gājēju/veloceliņš ir plānots valsts reģionālā autoceļa autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) aizsargjoslā,  Dreiliņu ciema teritorijā, tādejādi ietilpstošas sarkano līniju robežās.

Aizsargjoslu likuma 13. pants nosaka, ka Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu pārbūvei.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņems lēmumu par koku ciršanu plānotajā gājēju/veloceliņa būvniecības teritorijā.

Aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt ŠEIT, anketa lejuplādei pieejama ŠEIT.

Sabiedriskā apspriešana-aptauja notiks no 2020.gada 6.-19.oktobrim. Publiskās apspriešanas materiāli pieejami Stopiņu novada domē, elektroniski pieejami ŠEIT.

Papildus informācijai, saziņai: Stopiņu novada būvvaldes Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke , tel. : 66102148, e-pasts:  janis.sluke@stopini.lv