Navigācija

Pirmsskolas izglītība

 

2018.gada 6.oktobrī spēkā stājās Stopiņu novada domes 2018.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

Bērna vecāki var:

  • reģistrēt elektroniski (attālināti) bērnus rindā pirmsskolas izglītības iestādē www.epakalpojumi.lv un norādīt pašvaldības iestādes prioritārā kārtībā, kuras vēlas apmeklēt – PII “Pienenīte”, PII  Upesleju sākumskolā, vai PII Stopiņu pamatskolā. Iestādes var norādīt prioritārā kārtībā – kuru vēlas apmeklēt kā pirmo prioritāti un kuras nākamās, ja pirmajā nav brīvas vietas. 
  • reģistrēt klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks) pirmsskolas vecuma bērnus rindā var reģistrēt tikai klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Visa informācija par bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādēs: https://www.stopini.lv/lv/izglitiba/pirmsskolas-izglitiba/bernu-registracijas-rinda-uz-vietu-pii

Pirmsskolas izglītību Stopiņu novadā nodrošina:

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības grupas Upesleju sākumskolā

Pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu pamatskolā

Kopumā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošinātas vietas 600 bērniem.

Alternatīvas iespējas pirmsskolas izglītības apguvei Stopiņu novadā deklarētiem bērniem ir:
•    pirmsskolas izglītības programmas apguve privātā pirmsskolas izglītības iestādē, 
•    bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšana mājās, ko sniedz fiziska vai juridiska persona. 

 

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu šo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar 2016. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem nr.1/16  “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.

Iesniegums tiek izskatīts un lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts 30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas dienas. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Stopiņu novada dome.

Iesniegumu veidlapas pašvaldības atbalsta (līdzfinansējuma) saņemšanai (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai privātajai izglītības iestādei/privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

 

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm no 01.01.2021. 

Viena audzēkņa aprēķinātās ēdināšanas izmaksas savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm no 01.01.2021. 

 

 

Atpakaļ