IZGLĪTĪBA

 

Stopiņu novadā izglītību var iegūt:

PII "Pienenīte"

Ulbrokas vidusskolā

Stopiņu pamatskolā, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

Gaismas internātpamatskolā

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upesleju IRC pirmsskolas izglītības grupās

 

Stopiņu novada interešu izglītības programmu saraksts, par kurām vecāki var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (informācija atjaunota 05.02.2018.)

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas 2018. gadā Stopiņu novada izglītības iestādēs savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.709.

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas 2018. gadā Stopiņu novada Ulbrokas vidusskolā savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām  izglītības iestādēm saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/16.

 

Stopiņu novada izglītības attīstības programma 2018-2022

Stopiņu novada izglītības attīstības programma 2011.-2015.gadam

 

 

 

Atpakaļ