IZGLĪTĪBA

 

Stopiņu novadā izglītību var iegūt:

PII "Pienenīte"

Ulbrokas vidusskolā

Stopiņu pamatskolā, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

Upesleju sākumskolā, Upesleju pirmsskolas izglītības grupās

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

Gaismas pamatskolā

Informācija par mācību procesa organizāciju Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 laikā

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJA RINDĀ UZ VIETU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Stopiņu novadā licencēto interešu izglītības programmu saraksts, par kurām vecāki var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (informācija atjaunota 28.01.2020.)

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm no 01.01.2021. 

Viena audzēkņa aprēķinātās ēdināšanas izmaksas savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm no 01.01.2021. 

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas Stopiņu novada Ulbrokas vidusskolā savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām izglītības iestādēm no 01.01.2021.

 

Stopiņu novada izglītības attīstības programma 2018-2022

Stopiņu novada izglītības attīstības programma 2011.-2015.gadam

 

 

 

Atpakaļ