• Sākums
  • /
  • APTAUJA STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAI 2020

Aicinām piedalīties aptaujā "UZŅĒMĒJU GADA BALVAI 2020", nosaucot tos uzņēmējus, kuri 2020.gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Stopiņu novadā un veicinājuši uzņēmumu izaugsmi.
UZŅĒMĒJU GADA BALVAI var pieteikt komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas saimniecisko darbību veic Stopiņu novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, kā arī uzņēmējus, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas, kas ir reģistrējušas un saimniecisko darbību veic Stopiņu novadā. UZŅĒMĒJU GADA BALVAS laureāti tiks noteikti, apkopojot aptaujas rezultātus.

Aptauja notiek no 2.novembra līdz 20. novembrim. Aptauja ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Aizpildot anketu, jāieraksta uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja nosaukums vai vārds uzvārds, katrā nominācijā var ierakstīt 2 uzņēmumus.