Navigācija

Stopiņu uzņēmēju biedrība

 

Stopiņu novada uzņēmēju biedrība labprāt sadarbosies ar jebkuru Stopiņu novada juridisku vai fizisku personu, lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus, un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība mūsu Stopiņu novadā!

Biedrības mērķi un aktivitātes:

  • Apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās problēmas Stopiņu novadā un biedrības kompetences robežās tās risināt.
  • Veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp novada uzņēmējiem.
  • Veidot līdzvērtīgu dialogu starp Stopiņu Novada Domi un vietējiem uzņēmējiem, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, lai sekmētu uzņēmēju un novada ekonomisko attīstību.
  • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Stopiņu uzņēmēju atpazīstamību, konkurētspēju un veselīgu uzņēmējdarbības vidi.
  • Īstenot kopīgus, biedrības dalībniekiem aktuālus projektus, kā arī veikt citas saimnieciskās aktivitātes biedrības darbības nodrošināšanai.

BIEDRĪBAS AKTUALITĀTĒM SEKO:  www.stopinuuznemeji.com

KONTAKTINFORMĀCIJA:

E-pasts: stopinuuznemeji@inbox.lv; info@stopinuuznemeji.com         
Tālrunis: +371 25647113; +371 29133822; +371 29464547;
Juridiskā adrese:  Institūta iela 14/8, Ulbroka, Stopiņu nov., LV2130

Atpakaļ