Navigācija

Līdzfinansējums uzņēmējiem, skolēnu nodarbinātībai vasarā

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ

Lai vecinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, ar mērķi – apgūt noteiktas zināšanas un prasmes, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajiem skolēnu darba ierobežojumiem, un nav kaitīga skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai, Stopiņu novada domes pieņēma lēmumu 2020.gadā organizēt skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem. Pasākums rada iespēju skolēniem iegūt darba pieredzi, sniedz izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī dot iespēju praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū. 

Skolēnu vasaras nodarbinātība vispārējā kārtībā vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem tiek organizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Stopiņu novada domes apstiprināto “Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem 2020.gadā”  .

Aicinām uzņēmējus iepazīties un iesniegt pieteikumus līdz 15.jūnijam, pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT, pieteikumi jānosūta uz e-pastu: darbs.vasara@stopini.lv

 

 

Atpakaļ