Aktualitātes

 

NVA aicina darba devējus līdz 15.janvārim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 15.janvārim.

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma formu, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

NVA filiāle līdz šī gada 15.janvārim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

(10.01.2019.)

 

Mazā biznesa diena tiks atzīmēta dienu pirms Latvijas simtgades svinībām – 17.novembrī

Mazā biznesa diena ir viena diena gadā, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijas mikro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sabiedrības loceklis. Mazā biznesa diena visā Latvijā ir katra novembra trešajā sestdienā.

Mazā biznesa dienā piedalās visi interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv reģistrētie uzņēmumi. Šajā vietnē ir uzkrāta un uz Latvijas kartes vizualizēta informācija par visiem iniciatīvas dalībniekiem, to piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, strukturējot tos pēc dažādiem parametriem, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties atbalstāmos komersantus pēc teritorijas, preces vai sniegtā pakalpojuma.  

Vietnē var izveidot sava biznesa individuālu reklāmas plakātu un īsvideo, ērti publicēt savos sociālo mediju kanālos. Sarūpēsim vēl papildus instrumentus mazā biznesa reklāmai!

Iniciatīvai ir īpaša uzlīme, kuru uzņēmēji ir aicināti izmantot kā atpazīstamības zīmi mazajam biznesam tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietā.

Iniciatīvas ietvaros aicinām ikvienu radošu cilvēku piedalīties semināros Latvijas pilsētās, kur tiks sniegta praktiska informācija par to, kā paplašināt klientu loku, kā uzrunāt potenciālos partnerus un kā saredzēt jaunas biznesa iespējas.

Šogad Mazā biznesa diena tiks atzīmēta dienu pirms Latvijas simtgades svinībām – 17.novembrī, kas simboliski vēstīs par uzņēmīgu un radošu cilvēku pienesumu Latvijas valsts attīstībā. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot digitālās pasaules priekšrocības un:

  • iepazīt mazo biznesu interneta vietnes www.mazabiznesadiena.lv kartē;
  • iesaistīties mazā biznesa apzināšanā sociālā tīkla Facebook lapā AtbalstiMazo.

Mazie uzņēmēji tiek aicināti: 

(31.10.2018.)

 

23. oktobrī Ogres biznesa inkubatorā notiks informatīvs seminārs ''Inovāciju vaučeru programma''

Rīko Ogres biznesa inkubators (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra).
2018. gada 23. oktobrī plkst. 11:00 
LIAA Ogres biznesa inkubatorā
Adrese: Brīvības iela 32, Ogre

Kopš septembra beigām ir atsākta projektu pieņemšana inovāciju vaučeru programmā  ar mērķi veicināt inovācijas aktivitāti komersantos ar tehnoloģiju pārnesi un augstas kvalifikācijas darbiniekiem atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību.

Informatīvajā seminārā par LIAA piedāvāto inovāciju vaučeru programmu LIAA pārstāve Linda Grīnfelde informēs par programmu, kas un kādos gadījumos var pieteikties un, kāds ir pieejamais līdzfinansējums.
Ikviens interesents varēs uzdot sevi interesējošus jautājumus un noskaidrot – vai viņa biznesa ideja atbilst programmas prasībām.

Pieteikšanās un programma: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/informativs-seminars-inovaciju-vauceru-programma-23-okt-2018 

Vairāk  informācijas par programmu te: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi 

(08.10.2018.)

 

Atbalstam ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības un IKT uzņēmumiem būs pieejami 25,4 miljoni eiro

Ņemot vērā komersantu lielo interesi par ES fondu programmu ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, Ministru kabinetā 25. septembrī apstiprināti Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotie Ministru kabineta noteikumi otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. 

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt komersantu, kas darbojas tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā, paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

Komersanti, tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī nodibinājumi un ostu pārvaldes varēs saņemt atbalstu ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares komersantu vajadzībām.

Atbalsts būs pieejams visos plānošanas reģionos – Rīgas reģiona (izņemot Rīgu), Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes, katram reģionam paredzot 5 088 784,40 eiro lielu finansējumu, izņemot Rīgas pilsētu. Nosacījumi paredz, ka, lai varētu saņemt ERAF finansējumu, ražošanas ēkai jābūt ne mazākai par 2 000m2 un ēku paredzēts izmantot apstrādes rūpniecības nozarē vai IKT produktu un procesu izstrādei.

Savukārt Rīgas reģionam ir noteiktas atsevišķas prasības, kas veicina pētniecības un attīstības darbu veikšanu un fokusē atbalstu augstas pievienotās vērtības nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Lai saņemtu finansējumu Rīgas reģionā, projekta īstenotājam būs jānodrošina minimālā platība laboratorijas telpām attiecīgā objektā vismaz 1000m2, kā arī noteikts pienākums īstenot klasteru pakalpojumus objektā esošiem nomniekiem.

Atbalsta programmas pirmās kārtas ietvaros tika iesniegti 77 projektu pieteikumi no kuriem, ierobežotā finansējuma dēļ varēja apstiprināt tikai 40 projektus. Programmas projektu pieteikumu otrās kārtas kopējais finansējums ir 25,4 miljoni eiro, nodrošinot nodarbinātības pieaugumu par 480 darba vietām. Projektu iesniegumu pieņemšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā plānots uzsākt līdz šā gada beigām. 

Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta noteikumos "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi". 

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa-Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

(08.10.2018.)

 

Aicinājums uz bezmaksas apmācību semināru sociālajiem un radošajiem uzņēmējiem

Rīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties apmācību seminārā par izaicinājumiem, iekarojot ārvalstu tirgus un veicinot uzņēmumu eksporstspēju. Seminārs notiks šī gada 10.oktobrī Tartu, Igaunijā izklaides un konferenču centrā „Athena Keskus“ un būs trešais seminārs četru apmācību pasākumu ciklā “TO BE THE CROSS-BORDER STARTER”. 

Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos.  

Apmācību seminārs Tartu būs veltīts jautājumiem, kas saistīti ar ekportu: ārvalstu mērķa tirgus definēšana, kontaktu veidošana ar potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs un prasmīga produkta vai pakalpojuma eksporta stratēģijas izstrāde. Semināra pirmajā daļā dalībnieki tiks aicināti piedalīties starptautiskā mārketinga teorētiķa un praktiķa Jakob Saks (Igaunija) vadītājās darba grupās, savukārt semināra otrā daļa būs veltīta uzņēmēju pieredzes stāstu izziņai saistībā ar izaicinājumiem un priekšnoteikumiem, lai apgūtu izvēlētos eksporta tirgus. Seminārā būs iespēja iepazīt tādu uzņēmumu kā „Ette Tete“ (LV), „Puupank“ (EST), „StenCilist“ (EST) atziņas par ārvalstu klientu atrašanu un to uzticības iekarošanu, lai veiksmīgi pārdotu savu piedāvājumu. 

Reģistrācija apmācībām līdz š.g. 5.oktobrim: https://ej.uz/jointTartusession3  

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Norises vieta: „Athena Keskus“, Tartu, Igaunija (dalībniekiem no Latvijas būs nodrošināts transports uz/no Tartu, izbraukšana no Rīgas plānota 7:30)

Dalība apmācību seminārā bez maksas; no  viena uzņēmuma aicināti piedalīties ne vairāk kā divi pārstāvji. Ieskats iepriekšējos apmācību semināros, kā arī prezentācijas pieejams: http://rpr.gov.lv/ieviesana-socials-un-radoss/ 

Projektu vadītāja Ilze Kļaviņa

(18.09.2018.)

 

Stopiņu novada dome 2018.gada 3. oktobrī  plkst. 11.00  Ulbrokas kultūras namā organizē Stopiņu novada uzņēmēju tikšanos.

Programmā:

  • Atklāšana, priekšsēdētājas uzruna, 5-10 min.
  • Ogres biznesa inkubators – LIAA jaunākā informācija uzņēmējdarbības attīstībai, finansējuma piesaistei, 20 min.
  • Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts – uzņēmēju redzējums, diskusijas, 30 min.
  • Stopiņu novada uzņēmēju biedrības dibināšana, 30 min.

Dalībniekiem pieteikties sūtot e-pastu uz adresi planotajs@stopini.lv

(30.08.2018.)

 

Godināti Stopiņu novada uzņēmēji

2017. gada 9. novembrī notika “Stopiņu novada uzņēmēju diena 2017”, kuru organizēja Stopiņu novada pašvaldība.

Kā Uzņēmēju dienas norises vieta šogad tika izraudzīta “Pienenīte”. Pasākumu atklāja un visus uzņēmējus sveica PII “Pienenīte” audzēkņu vokālais ansamblis, skolotājas Līgas Kurzemnieces vadībā. 

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne sniedza nelielu ieskatu par Stopiņu novada pašvaldību. Projektu vadītāja Ilze Kļaviņa pastāstīja par projektu aktualitātēm un atbalsta iespējām uzņēmējiem. Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše informēja par izmaiņām jaunajā novada teritorijas plānojumā, kas stājās spēkā no 2017. gada. Ainavu arhitekte Megija Gailīte prezentēja ideju par Latvijas simtgadei veltīta skvēra izveidi Ulbrokā un uzņēmēju iespējamo līdzdalību skvēra idejas realizācijā.

SIA “Getliņi EKO” vadītājs Imants Stirāns uzrunāja uzņēmējus par iespēju veidot savstarpēju uzņēmēju sadarbības platformu, lai kopīgi risinātu dažādas problēmas un veidotu vienotu interešu pārstāvību pašvaldībā un citās organizācijās.

Šogad novadā ir uzsākta tradīcija – novada uzņēmēju apbalvošana. Uzņēmumi tika apbalvoti dažādās nominācijās, ņemot vērā veiktos nodokļu maksājumus, nodarbināto darbinieku skaitu, veiktās inovācijas, izaugsmes, attīstības un citus faktorus.

Izvērtējot Valsts Ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par uzņēmumu veiktajām iemaksām valsts budžetā 2016. gadā, nominācijā “LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS” balvas tika pasniegtas - SIA DEPO, SIA KNAUF, SIA GETLIŅI EKO, SIA BSW LATVIJA, SIA VOLVO TRUCK LATVIJA, SIA TAMRO. Nominācijā “NOVADA LIELĀKAIS DARBA DEVĒJS” tika apbalvoti SIA  KRONUS un SIA DINOTRANS. Nominācijā “LIELĀKAIS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU MAKSĀTĀJS” balvas saņēma SIA BEINITS, SIA BALT CARGO SOLUTIONS, SIA CONSOLIS LATVIJA, SIA METAMIX SERVICE GROUP. 

Nominācijā “NOVADA EKSPORTĒTĀJS” balvu saņēma uzņēmums SIA MARKO KEA. Nominācija “NOVADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS” tika pasniegta uzņēmumam SIA AUGSTCELTNE. Uzņēmums SIA ULBROKA tika apbalvots nominācijā “NOVADA IZAUGSME”. 

Mūsu novadā turpina attīstīties tūrisms un arvien jauni uzņēmumi uzsāk darbību šajā nozarē. Nominācijā “TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS” balvu saņēma piemājas zoo “BRIEŽI”, kas veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus un ir apmeklētāju iecienīts. Nominācijā “NOVADA JAUNUMS TŪRISMĀ” balvu saņema KRĪVU KLĒTS muzeja saimnieki. Šī lauku sēta savu darbību uzsāka 2015. gadā, 2017. gadā viesi tika uzņemti jau kuplā skaitā un sēta atvērta arī kāzu tradīciju veikšanai un svinībām. 

Nominācijā “NOVADA POUPLĀRĀKAIS PĀRTIKAS VEIKALU TĪKLS” tika apbalvoti SIA ANADA LaTS VEIKALI, kas darbojas 3 novada ciemos.

SIA ULENBROKS, plašāk zināma kā kafejnīca “Pie kamīna”, tika apbalvota nominācijā “NOVADA VIESMĪLĪBA”. 

Sakām paldies visiem novada uzņēmējiem par ieguldījumu uzņēmumu un novada izaugsmē. Paldies tiem uzņēmumiem, kas atbalsta novada jauniešus, piedāvājot iespēju vasarā strādāt – jau vairākus gadus notiek sadarbība ar SIA “Getliņi EKO”, šogad pievienojās tirdzniecības nams “Kurši”, aicinām arī citus uzņēmumus, sadarbībā ar pašvaldību, piedāvāt darbu jauniešiem vasaras mēnešos. 

Paldies visiem uzņēmumiem, kas ar savu atbalstu piedalās novada pasākumu organizēšanā un norisē, sporta komandu atbalstā, īpaši  SIA “Ulbroka”, SIA “Kronus”, SIA “Knauf”, SIA “Getliņi EKO”.

Uzņēmēju dienas diskusijās tika atbalstīta ideja par novada uzņēmēju apvienības veidošanu. Uzņēmēji vienojās par tikšanās organizēšanu janvārī, SIA “Getliņi EKO” uzņēmumā. Aicinām novada uzņēmējus, kuri nav pieteikušies, bet ir interese -  pieteikties kopējai sadarbībai, kontaktpersona un plašāka informācija – Inese Skrastiņa, e-pasts: inese.skrastina@stopini.lv, tālr. 27854570.

Lai veiksmīga un produktīva turpmākā sadarbība!

Stopiņu novada dome

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-uznemeju-diena-2017-439

(10.11.2017.)

 

11.oktobrī aicinām Stopiņu novada uzņēmējus uz semināru

Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, aicinām Stopiņu novada uzņēmējus piedalīties seminārā.

Semināra norises laiks: 2016. gada 11.oktobrī plkst.11.30 -13.30 

Norises vieta: Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV- 2130)                                                     

SEMINĀRA PROGRAMMA:

1.   Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta formas un iespējas.

2. Ogres biznesa inkubatora darbība un sadarbības iespējas ar Stopiņu novada uzņēmējiem.

Dalība: bezmaksas.

Pieteikšanās: Vēlams pieteikt dalību seminārā līdz 10.oktobrim pie novada domes projektu vadītājas Ilzes Kļaviņas elektroniski uz e-pastu: ilze.klavina@stopini.lv vai pa tālruni 27757387.   

Informācija: Ogres biznesa inkubatora darbības teritorija - Ogres novads, Lielvārdes novads, Ķeguma novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ikšķiles novads.

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

(10.10.2016.)

 

Atpakaļ