Uzņēmējiem

 

      

 

Uzņēmējdarbības uzsākšana:

Vairāk par uzņēmuma dibināšanu, komercdarbības formas izvēli un dokumentu sagatavošanu lasīt Uzņēmēju rokasgrāmatā 

 

Biznesa atbalsta institūcijas uzņēmējiem

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM””     http://www.altum.lv

SEB grantu programm (ie)dvesma  https://www.seb.lv/iedvesma

Lauku atbalsta dienests    http://www.lad.gov.lv/lv/

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    http://www.chamber.lv/lv/

Latvijas Investīciju un attīstības valsts aģentūra    http://www.liaa.gov.lv/lv

Informācija par LIAA reģionālajiem biznesa inkubatoriem http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Ogres biznesa inkubators http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/ogre Informācija par Ogres biznesa inkubatora pasākumiem: http://stopini.lv/lv/attistiba/uznemejiem/ogres-biznesa-inkubators

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs    http://www.llkc.lv/

Rīgas reģiona biznesa attīstības inkubators    http://www.rrbai.lv/

Valmieras biznesa un inovāciju inkubators    http://www.vbii.lv/

Eiropas biznesa atbalsta tīkls    http://www.een.lv/

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra    http://www.cfla.gov.lv/lv/

Latvijas izglītības attīstības aģentūra    http://www.viaa.gov.lv/lat/

Nodarbinātības valsts aģentūra    http://www.nva.gov.lv/

E-Akadēmija: https://eakademija.seb.lv/ 

 

Atpakaļ