Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam sagatavošana

 

Par Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju plāna aktualizāciju

2014.gada 12.novembra Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju plāna aktualizāciju, sagatavojot 2015.gada budžetu. Par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.- 2030.gadam izstrādes vadītāju noteikta Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciālisti Inesi Pivari sadarbībā ar Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāju Ināru Saliņu (protokols Nr.38, 12.11.2014.)

Stopiņu novada pašvaldība
(27.11.2014.)

 

Paziņojums par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem  (14.11.2013.)

Paziņojums par apspriešanu

2014.gada februārī plānotā sabiedriskā apspriešana par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi ir pārcelta. Par sabiedriskās apspriešanas laiku informācija tiks publicēta, sekojiet informācijai. (20.02.2014.)

Atpakaļ