Detālplānojumu sagatavošana

 

Par izmaiņām detālplānojumu publisko apspriešanu termiņos un sabiedrības līdzdalības pasākumos, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Piķurgas iela 10 un 12, Vālodzēs”, detālplānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15279 . Videoprezentācija par detālplānojumu pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=KKMWojI_vX8 Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 20.03.2020 līdz 30.06.2020. Līdz 09.06.2020 apspriešana notiek attālināti. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab., pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) 2020.gada 16.jūnijā   plkst.16.30.  Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 30.06.2020 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. Paziņojums.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbrokā, detālplānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16101  Videoprezentācija par detālplānojumu pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=sUJPnZ58SI8  Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 02.04.2020 līdz 30.06.2020.  Līdz 09.06.2020 apspriešana notiek attālināti. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab., pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Stopiņu novada domei līdz 30.06.2020, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) 2020.gada 16.jūnijā plkst.17.30. Paziņojums.

 

PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU, GROZĪJUMU VEIKŠANU 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Draiskuļi”, Līči, Stopiņu novads (08.10.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Adatiņas'', Dreiliņi, Stopiņu novads (10.09.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Dzirnavas Nr.12”, Līči, Stopiņu novads (27.08.l2020.)

Par detālplānojumu īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads, paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un papildinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (20.07.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumiem īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads, paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un papildinot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (16.07.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 33, Dreiliņi, Stopiņu novads (07.07.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Līgo iela 2, Ulbroka, Stopiņu novads (17.01.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņi, Stopiņu novads (20.11.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads (31.10.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumiem ''Graudiņi'' un ''Slokas'', Dzidriņas, Stopiņu novads (31.10.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Lejzemes”, Dzidriņas, Stopiņu novads (26.07.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Ķibēni”, Dzidriņas, Stopiņu novads (25.07.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši  (12.10.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi (30.08.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi (10.07.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Ezermalas iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads. (26.06.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Segliņi'', Vālodzes, Stopiņu novads  (28.02.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās  (04.01.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Sauriešos  (04.01.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ''Lielkazāri'', Saurieši, Stopiņu novads (28.09.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu novads, atdalītai no nekustamā īpašuma ''Viļņi'' (28.09.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ‘’Ziemeļi’’ (22.08.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads (22.08.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads (22.08.2017.)

Paziņojums par izmaiņām  darba uzdevumā detālplānojuma  izmaiņu izstrādei īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads  (06.06.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JAUNSAULIEŠI (30.05.2017.) 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam DZIRNAVAS nr.12, Stopiņu novads (30.03.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JANUKI, Dreiliņi, Stopiņu novads (30.03.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam GRAUDIŅI, Dzidriņas, Stopiņu novads (03.01.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam JAUNINDRAS, Dzidriņas, Stopiņu novads (24.10.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam - MEŽU GALI, Līči, Stopiņu novads (24.10.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumam CIDONIJU IELA 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (26.09.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads  (27.06.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbulā, Stopiņu novadā  (19.04.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam MĀKONĪŠI, Dreiliņi, Stopiņu novads, izmaiņu izstrādi  (19.04.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam - AKMEŅKALNI Sauriešos, Stopiņu novadā un Dzidriņās, Stopiņu novadā (01.04.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam - MEŽIRBES, Ulbrokā, Stopiņu novadā  (01.04.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2, Noliktavu iela Būmaņi un daļai no zemes vienības Garā iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā (01.04.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma SAULĪŠI (1.z.g.) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads daļā (09.03.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma SAULĪŠI (1.z.g.) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads daļā  (09.03.2016.)

 

PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMU NODOŠANU PUBLISKAJAI APSRPRIEŠANAI, PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO IESNIEGUMU UN ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMĒM

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Lielskultes”, Dreiliņos, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (01.07.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbrokā publisko apspriešanu  un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (02.04.2020., 03.06.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12 nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (06.03.2020., 03.06.2020.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Jaunsaulieši'', Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (03.09.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Baltakmeņi", Saurieši, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (16.07.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Mežirbes”, Ulbroka, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (03.07.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (02.07.2019.) 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (29.05.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (30.04.2019.)

Detālplānojuma projekta un tirdzniecības centra būvniecības ieceres Smaidu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu nov., publiskās apspriešanas laikā saņemtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi.

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, un tirdzniecības centra būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (04.02.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Jaunaudzēkņi'', Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (04.02.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”, Vālodzes, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (14.08.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi  (09.02.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (08.01.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam  ''Januki'', Dreiliņi  publiskās apspriešanas laikā  saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi  (22.11.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Januki'' publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (28.09.2017., 12.10.2017.)

Paziņojums par priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi  (21.06.2017.)

Par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos, Stopiņu novadā (31.05.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam - JAUNDRAVNIEKI, Rumbula, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi  (21.03.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbula, Stopiņu novads publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (01.03.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma  projekta nekustamajiem  īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22, Ulbrokā, publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (20.01.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (06.01.2017.)

Paziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi detālplānojumam īpašumiem - Noliktavu iela 2, Garā iela 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI  (09.12.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam - DIMANTI publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (06.12.2016.)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem nekustamajiem īpašumiem – NOLIKTAVU IELA 2, GARĀ IELA 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI (01.11.2016.)

 

PAZIŅOJUMI PAR DETĀLPLĀNOJUMU APSTIPRINĀŠANU

Paziņojums par  detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam ''Mežirbes'', Ulbroka (30.12.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma sarkano līniju precizēšanai īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu (30.10.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam "Jaunaudzēkņi", Saurieši, Stopiņu novads apstiprināšanu (16.10.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma ''Detālplānojums īpašumam ''Baltakmeņi'' (Saurieši) Stopiņu novads'' apstiprināšanu (30.09.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma ''Detālplānojums īpašumam Ezermalas iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads'' apstiprināšanu (30.09.2019.)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam ''Ziemeļi'', Vālodzes, Stopiņu novads  (19.12.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņās apstiprināšanu (30.07.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam ''Januki'', Dreiliņos apstiprināšanu. (25.06.2018.)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads  (14.09.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam - JAUNDRAVNIEKI- apstiprināšanu (13.06.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22 apstiprināšanu (13.06.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula  (21.02.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2, Garā iela 2, Noliktavu iela Būmaņi, Dreiliņos (21.02.2017.)

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam GREBZDES apstiprināšanu  (05.02.2016.)

 

Atpakaļ