Navigācija

Stopiņu novada teritorijas plānojums no 2017. gada

 

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un sabiedrības līdzdalību (10.10.2019.)

 

Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  22.02.2017. vēstulei nr. 15-2/1540, Stopiņu novada teritorijas plānojums, kas 2016.gada 30.novembrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”,  ir īstenojams no 2017. gada 22. februāra.

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2016. gada 30. novembra  sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.87)  apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr.14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS par Stopiņu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu https://vestnesis.lv/op/2016/243.TP1

Stopiņu novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes lēmums (protokols nr.87) par Stopiņu novada teritorijas plānojuma no 2017. gada apstiprināšanu.

Paskaidrojuma raksts.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Stopiņu novada funkcionālā zonējuma karte.

 

Informācija par teritorijas plānojuma sagatavošanas norisi.

 

 

 

 

Atpakaļ