Navigācija

Stopiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

 

LĒMUMS par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu. 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SADAĻAS:

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

2. Stratēģiskā daļa. 

3. Rīcības plāns.

4. Investīciju plāns (aktuālā redakcija, 21.04.2021. prot.nr. 108).

5. Pielikums investīciju plānam. "Ielu un ceļu saraksts (plānotā brauktuvju virsmas apstrāde)".

6. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

DOMES LĒMUMI PAR INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĀCIJU

27.01.2021., prot.nr.102 izraksts p.4.36 "Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju plāns” aktualizāciju

22.01.2020., prot.nr.69 izraksts p.5.2.15., "Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju plāns” aktualizācija un apstiprināšana"

05.02.2020., prot.nr.70 izraksts p.6.3., "Par “Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju plāns” aktualizāciju"

18.03.2020., prot.nr.73 izraksts p.4.9., "Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju plāns” aktualizāciju"

22.05.2020., prot.nr.81, izraksts p.1 "Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas "Investīciju plāns" aktualizācija".

02.12.2020., prot.nr.97, izraksts p.4.5. "Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “Investīciju plāns” aktualizācija"

27.11.2019., protokola nr.65 p.4.4. izraksts "Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam IV sadaļas “ Investīciju plāns” aktualizācija."

* * *

ARHĪVS

Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes gaita

Atpakaļ